ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม. 87+000.000 - กม. 92+000.000 (ตอน 22)
เดือน/ปี
ปัญหา
มี.ค./2563
  เข้าพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนยังไม่ได้ ติดแทงค์น้ำประปาหมู่บ้านของ อบต.ทุ่งทอง ยังไม่ได้รื้อย้าย
ก.พ./2563
  เข้าพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนยังไม่ได้ ติดแทงค์น้ำประปาหมู่บ้านของ อบต.ทุ่งทอง ยังไม่ได้รื้อย้าย
ม.ค./2563
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2562
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2562
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2562
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2562
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2562
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ค./2562
   พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2562
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2562
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เม.ย./2562
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มี.ค./2562
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.พ./2562
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ม.ค./2562
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2561
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2561
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2561
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2561
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2561
  ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ และพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ค./2561
  ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ และพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2561
  ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้
พ.ค./2561
  ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้
เม.ย./2561
  ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้
มี.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
ก.พ./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
ม.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
ธ.ค./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
พ.ย./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
ต.ค./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
ก.ย./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
ส.ค./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เม.ย./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มี.ค./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.พ./2560
  เข้าพื้นที่ทำงานไม่ได้เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินทั้งหมด
ม.ค./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2559
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2559
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2559
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400