แผนที่โครงการก่อสร้าง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
หมายเหตุ
menu4
โครงการก่อสร้างปี 60
menu4
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี
menu4
โครงการก่อสร้างปี 61
menu4
โครงการก่อสร้างปี 62
menu4
โครงการก่อสร้างปี 63
menu4
โครงการก่อสร้างปี 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400