หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม

» การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
» บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)
» การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
» การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
» การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
» องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
» สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
» บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.)
» บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (บทม.)
» บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
» บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
» บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
» บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.)
» บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (ทอส.)

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400