ติดต่อ

โทรศัพท์

                      หมายเลขหมายนอก :  02-3540037

                      หมายเลขภายใน    :  23017

                      โทรสาร    :  02-3541050

email

                      งานสถิติ : statroad1@gmail.com

                      งานสารบรรณ : ladaberry@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

                     สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400