ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.77+000.000 - กม.80+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (ตอน 20)
เดือน/ปี
ปัญหา
ม.ค./2563
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2562
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2562
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2562
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2562
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2562
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ค./2562
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2562
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
พ.ค./2562
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
เม.ย./2562
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
มี.ค./2562
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ก.พ./2562
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ม.ค./2562
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ธ.ค./2561
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
พ.ย./2561
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ต.ค./2561
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ก.ย./2561
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,รวมทั้งการขอใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
ส.ค./2561
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,รวมทั้งการขอใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
ก.ค./2561
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,รวมทั้งการขอใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
มิ.ย./2561
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,รวมทั้งการขอใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
พ.ค./2561
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,รวมทั้งการขอใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
เม.ย./2561
   อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร, ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ
มี.ค./2561
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร, ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ
ก.พ./2561
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร, ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ
ม.ค./2561
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร, ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ
ธ.ค./2560
  ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
พ.ย./2560
   ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
ต.ค./2560
  ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
ก.ย./2560
  ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
ส.ค./2560
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
ก.ค./2560
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
มิ.ย./2560
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
พ.ค./2560
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
เม.ย./2560
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร , ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ๕๐๐ Kv. ของ กฟผ. ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ , ได้พื้นที่มาบางส่วน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอแก้ไขรูปแบบ
มี.ค./2560
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร , ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ๕๐๐ Kv. ของ กฟผ. ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ , ได้พื้นที่มาบางส่วน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอแก้ไขรูปแบบ
ก.พ./2560
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร , ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ๕๐๐ Kv. ของ กฟผ. ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ , ได้พื้นที่มาบางส่วน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอแก้ไขรูปแบบ
ม.ค./2560
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
ธ.ค./2559
  อยุ่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดสาธารณูปโภคเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
พ.ย./2559
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดสาธารณูปโภคเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ต.ค./2559
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400