ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.64+700.000 - กม.70+000.000 (ตอน 18)
เดือน/ปี
ปัญหา
ต.ค./2560
  - เตรียมการดำเนินการก่อสร้าง - รอครวจสอบแนวเขตทางและพื้นที่กรรมสิทธิ์
ก.ย./2560
  - เตรียมการดำเนินการก่อสร้าง - รอตรวจสอบแนวเขตทางและพื้นที่กรรมสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400