ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (ตอน 17)
เดือน/ปี
ปัญหา
ม.ค./2563
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2562
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2562
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2562
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2562
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2562
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ค./2562
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2562
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2562
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เม.ย./2562
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มี.ค./2562
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.พ./2562
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ม.ค./2562
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2561
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2561
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2561
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2561
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2561
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธื์ที่ดิน
ก.ค./2561
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2561
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2561
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เม.ย./2561
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มี.ค./2561
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.พ./2561
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน
ม.ค./2561
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน
ธ.ค./2560
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2560
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2560
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2560
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2560
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธื์ที่ดิน
ก.ค./2560
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2560
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2560
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เม.ย./2560
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มี.ค./2560
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400