ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ตอน 11)
เดือน/ปี
ปัญหา
มี.ค./2563
  การแก้ไขแบบและสัญญา
ก.พ./2563
  การแก้ไขแบบและสัญญา
ม.ค./2563
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ธ.ค./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
พ.ย./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ต.ค./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ก.ย./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ส.ค./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ก.ค./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
มิ.ย./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
พ.ค./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
เม.ย./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
มี.ค./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ก.พ./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ม.ค./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ธ.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
พ.ย./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ต.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ก.ย./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ส.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ก.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เม.ย./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มี.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.พ./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ม.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400