ปัญหาอุปสรรค

โครงการฯ สาย อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT.,RT. เป็นตอน ๆ)
เดือน/ปี
ปัญหา
พ.ค./2562
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
เม.ย./2562
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น หมายเหตุ ได้รับอนุมัติถัวจ่ายครั้งที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการแก้ไขแบบครั้งที่ ๒ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในส่วนที่เสียหายเพิ่มเติมนั้น รายการก่อสร้างในสัญญายังขาดรายการ Asphalt Concrete Levelling โครงการฯ กำลังดำเนินการขอเสนอแก้ไขแบบครั้งที่ ๓ และขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
มี.ค./2562
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ก.พ./2562
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ม.ค./2562
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ธ.ค./2561
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
พ.ย./2561
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ต.ค./2561
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ก.ย./2561
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ส.ค./2561
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ก.ค./2561
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
มิ.ย./2561
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
พ.ค./2561
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
เม.ย./2561
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
มี.ค./2561
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ก.พ./2561
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ม.ค./2561
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ธ.ค./2560
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
พ.ย./2560
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ต.ค./2560
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ก.ย./2560
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ส.ค./2560
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ก.ค./2560
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
มิ.ย./2560
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
พ.ค./2560
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
เม.ย./2560
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
มี.ค./2560
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ก.พ./2560
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ม.ค./2560
  การจราจรหนาแน่น
ธ.ค./2559
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
พ.ย./2559
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400