ปัญหาอุปสรรค

โครงการงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1263 สาย ปางอุ๋ง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ)
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2565
  1.ปัญหาพนักงานขับเครื่องจักร และแรงงาน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิค 19
2.ปัญหาแก้ไขแบบเนื่องจากรูปแบบการก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพในสนาม
  1.ให้จัดหาพนักงานขับเครื่องจักรและแรงงานในการก่อสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าดำเนินการ
2.โครงการฯ ได้เร่งจัดทำการแก้ไขรูปแบบ และอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติรูปแบบ
เม.ย./2565
  -
  -
มี.ค./2565
  -
  -
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400