ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3253 สาย บ.ปากคลอง - บ.บางจาก
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
  ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์โควิด19
  สวมหน้ากากอนามัยในแหล่งชุมชน เว้นระยะห่าง
พ.ค./2565
  ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์โควิด 19
  สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ และดำเนินการก่อสร้างโดยเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด
เม.ย./2565
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณืโควิด 19
  สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ และดำเนินการก่อสร้างโดยเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400