ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สายเเยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ก.ย./2566
  
  
ส.ค./2566
  
  
ก.ค./2566
  
  
มิ.ย./2566
  
  
พ.ค./2566
  
  
เม.ย./2566
  
  
มี.ค./2566
  
  
ก.พ./2566
  
  
ม.ค./2566
  
  
ธ.ค./2565
  
  
พ.ย./2565
  
  
ต.ค./2565
  
  
ก.ย./2565
  
  
ส.ค./2565
  
  
ก.ค./2565
  
  
มิ.ย./2565
  
  
พ.ค./2565
  
  
เม.ย./2565
  
  
มี.ค./2565
  
  
ก.พ./2565
  
  
ม.ค./2565
  
  
ธ.ค./2564
  
  
พ.ย./2564
  
  
ต.ค./2564
  
  
ก.ย./2564
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400