ปัญหาอุปสรรค

โครงการฯ ทล. หมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
  1.1เนื่องจากปัญหาโควิดขาดแคลนแรงงานท้องถิ่น
1.2ติดสาธารณูปโภคเช่นเสาไฟฟ้าและท่อประปา
  2.1หาแรงงานจากที่อื่นมาทดแทน
2.2เร่งการไฟฟ้าและการประปาส่วนภูมิภาคทำการรื้อย้ายส่วนที่ติดขัดการก่อสร้างตามความสำคัญ
พ.ค./2565
  1.1 เนื่องจากปัญหาโควิดขาดแคลนแรงงานท้องถิ่น
1.2 ติดสาธารณูปโภคเช่นเสาไฟฟ้าและท่อประปา
  1.1 หาแรงงานที่อื่นมาทดแทน
1.2 เร่งการไฟฟ้าและการประปาส่วนภูมิภาคทำการเรื้อย้ายส่วนที่ติดขัดการก่อสร้างตามความสำคัญ
มี.ค./2565
  1.1เนื่อจากปัญหาโควิดขาดแคลนแรงงานท้องถิ่น
1.2ติดสาธารณูปโภคเช่นเสาไฟฟ้า
  1.1หาแรงงานจากที่อื่นมาทดแทน
1.2เร่งการไฟฟ้ารื้อย้ายส่วนที่ติดขัดการก่อสร้างตามความสำคัญ
เม.ย./2565
  1.1เนื่องจากปัญหาโควิดขาดแคลนแรงงานท้องถิ่น
1.2ติดสาธารณูปโภคเช่นเสาไฟฟ้าและท่อประปา
  1.1หาแรงงานจากที่อื่นมาทดแทน
1.2เร่งการไฟฟ้าและการประปาส่วนภูมิภาคทำการรื้อย้ายส่วนที่ติดขัดการก่อสร้างตามสำคัญ
ก.พ./2565
  ปัญหาเสาไฟฟ้าในเขตทางหลวง
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400