ปัญหาอุปสรรค

สายนราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2565
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดงใต้ 2.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 3.ติดขัดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง (อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต) 4.ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
  
มี.ค./2565
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 3.ติดขัดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต) 4.ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
  
ม.ค./2565
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.จากผลกระทบประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 3.ติดขัดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต)
  
ก.พ./2565
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 3.ติดขัดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต)
  
ธ.ค./2564
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.จากผลกระทบประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 3.ติดขัดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง (อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต) 4.มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
  
พ.ย./2564
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.จากผลกระทบประกาศจังหวัดนราธิวาสเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 3.ติดขัดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต) 4.มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
  
ต.ค./2564
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.จากผลกระทบประกาศจังหวัดนราธิวาสเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 3.ติดขัดปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต)
  
ก.ย./2564
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.จากผลกระทบประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400