ปัญหาอุปสรรค

โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย บ.บางปูใหม่- บ.บางปู
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
  สาธารณูปโภคติดขักการก่อสร้าง เสาไฟฟ้า,ท่อประปา,ท่อก๊าซ,เสาไฟโซล่าเซลล์
  
พ.ค./2565
  สาธารณูปโภคติดขัดการ่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ,เสาไฟฟ้า,ท่อประปา,เสาไฟโซล่าเซลล์
  อยู่ระหว่างรอการรื้อย้าย
เม.ย./2565
  สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง เสาไฟฟ้า,ท่อประปา,ท่อก๊าซ,เสาไฟเซล่าเซลล์
  
มี.ค./2565
  -ปริมาณการจราจรมาก
-สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง เสาไฟฟ้า,ท่อประปา,ท่อก๊าซ,เสาไฟโซล่าเซลล์
  
ก.พ./2565
  -สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง,ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ท่อประปามท่อก๊าซ,เสาไฟโซลาาเซลล์
  
ม.ค./2565
  -สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง,เสาไฟฟ้า,ท่อประปา,ท่อก๊าซ
-สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
  
ธ.ค./2564
  
  
พ.ย./2564
  
  
ต.ค./2564
  
  
ก.ย./2564
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400