ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ก.ค./2565
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
-เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , สายสื่อสารต่างๆ
  -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
มิ.ย./2565
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,สายสื่อสารต่างๆ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และใช้มาตราการป้องกันตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
พ.ค./2565
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
  -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และใช้มาตรการป้องกันตามกระทรวงสาธารณสุข
เม.ย./2565
  -การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน, เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง และผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และใช้มาตรการป้องกันตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
มี.ค./2565
  ปัญหา :การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง,ทางเชื่อมส่วนบุคคลและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
แนวทางแก้ไข : ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และใช้มาตราการป้องกันตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  
ก.พ./2565
  ปัญหา :การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง แนวทางแก้ไข : ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
  
ม.ค./2565
  ปัญหา :การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง
แนวทางแก้ไข : ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
  
ธ.ค./2564
  ปัญหา : การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง
แนวทางแก้ไข : ประสานงานหน่วยงานที่เกียวข้องแล้ว
  
พ.ย./2564
  ปัญหา: ปัญหาต้นไม้ในเขตทางหลวง และ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
การแก้ไขปัญหา : ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  
ต.ค./2564
  -
  
ก.ย./2564
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400