ปัญหาอุปสรรค

สาย ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
เม.ย./2565
  อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโรค โควิด 19 มีพนักงานและแรงงานติดเชื้อต้องกักตัว และพักรักษา
  -
มี.ค./2565
  
  
ก.พ./2565
  
  
ม.ค./2565
  
  
ธ.ค./2564
  
  
พ.ย./2564
  -
  
ต.ค./2564
  -
  
ก.ย./2564
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400