ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2
เดือน/ปี
ปัญหา
พ.ย./2564
  อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2564
  อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400