ปัญหาอุปสรรค

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธิ์
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
  ติดขัดสาธารณูปโภค (ประปา)
  โครงการฯ ได้แจ้งและเร่งรัดท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้ทำการรื้อย้ายแล้วบางส่วน
พ.ค./2565
  ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล, ประปา)
  -โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูล เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล, ที่ติดขัดการก่อสร้าง และได้มีการเร่งรัดดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอ กฟภ. เข้าดำเนินการ
-โครงการฯ ได้แจ้งและเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้ทำการรื้อย้ายแล้วบางส่วน
เม.ย./2565
  ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล, ประปา)
  1.โครงการฯได้แจ้งข้อมูล เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล ที่ติดขัดงานก่อสร้าง และได้มีการเร่งรัดดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอ กฟภ.เข้าดำเนินการ
2.โครงการฯได้แจ้งและเร่งรัดเรื่องท่่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้ทำการรื้อย้ายแล้วบางส่วน
มี.ค./2565
  ติดขัดสาธารณูปโภค (ไฟฟา, สายเคเบิล. ประปา)
  
ก.พ./2565
  ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล, ประปา)
  
ม.ค./2565
  -ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
-ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล, ประปา)
  
ธ.ค./2564
  -ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
-ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล, ตู้บริการประชาชน ต.บ้านป้อม
-มีน้ำท่วมขังในสายทางตลอด 2 ข้างทาง
  
พ.ย./2564
  1.ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
2.ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล. ตู้บริการประชาชน ต.บ้านป้อม)
3.พายุดีเปรสชั่น ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมคันทาง ทั้ง 2 ด้าน
  
ต.ค./2564
  -ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
-ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิลซ ตู้บริการประชาชน ต.บ้านป้อม)
-พายุดีเปรสชั่น ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมคันทาง ทั้ง 2 ด้าน
  
ก.ย./2564
  -ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
-ติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายเคเบิล, ตู้บริการประชาชน ต.บ้านป้อม
-ฝนตกชุกเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากท่วมคันทาง
  
ส.ค./2564
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400