ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.เขาบ่อ-บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
เม.ย./2566
  -
  -
มี.ค./2566
  -
  -
ก.พ./2566
  -
  -
ม.ค./2566
  -
  -
ธ.ค./2565
  -
  -
พ.ย./2565
  -
  -
ต.ค./2565
  -
  -
ก.ย./2565
  -
  -
ส.ค./2565
  กม.40+500.000-กม.41+300.000 (ขาล่อง) เสาไฟฟ้า เเละท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
  ได้ทำหนังสือถึงเเขวงทางหลวงชุมพร เพื่อประสานงานให้หน่วยงานไฟฟ้า เเละการประปารื้อย้าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
ก.ค./2565
  - กม.40+500.000 - กม. 41+300.000 (ขาล่อง) เสาไฟฟ้า และท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
  - ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงชุมพร เพื่อประสานงานให้หน่วยงานไฟฟ้า และการประปารื้อย้าย
- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
มิ.ย./2565
   - กม.40+500.000 - กม. 41+300.000 (ขาล่อง) เสาไฟฟ้า และท่อประปา
   - ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงชุมพร เพื่อประสานงานให้หน่วยงานไฟฟ้า และการประปารื้อย้าย
- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
พ.ค./2565
  - กม.40+500.000 - กม. 41+300.000 (ขาล่อง) เสาไฟฟ้า และท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
  - ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงชุมพร เพื่อประสานงานให้หน่วยงานไฟฟ้า และการประปารื้อย้ายขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
เม.ย./2565
  - กม.40+500.000 - กม. 41+300.000 (ขาล่อง) เสาไฟฟ้าและแนวสายสัญญาณ TRUE และท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
   - ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงชุมพร เพื่อประสานงานให้หน่วยงานไฟฟ้า, TOT และการประปารื้อย้ายขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
มี.ค./2565
  ปัญหาและอุปสรรค
- กม.40+500.000 - กม. 41+300.000 (ขาล่อง) เสาไฟฟ้าและแนวสายสัญญาณ TRUE และท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
แนวทางการแก้ไข
- ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงชุมพร เพื่อประสานงานให้หน่วยงานไฟฟ้า, TOT และการประปารื้อย้าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
  
ก.พ./2565
  ปัญหาเเละอุปสรรค
- กม.40+500.000 - กม. 41+300.000 (ขาล่อง) เสาไฟฟ้าและแนวสายสัญญาณ TRUE และท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
แนวทางการแก้ไข
ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงชุมพร เพื่อประสานงานให้หน่วยงานไฟฟ้า, TOT และการประปารื้อย้ายขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
  
ม.ค./2565
  ปัญหาเเละอุปสรรค
- กม.40+900.000 - กม. 41+100.000 (ขาล่อง) เสาไฟฟ้าและแนวสายเคเบิ้ลใยแก้ว TOT และท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
เเนวทางการเเก้ไข
- ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงชุมพร เพื่อประสานงานให้หน่วยงานไฟฟ้า, TOT และการประปารื้อย้ายขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
  
ธ.ค./2564
  
ปัญหาเเละอุปสรรค -กม.40+900.000 - กม.41+100.000 (ขาล่า) เสาไฟฟ้าเเละเเนวสายเคเบิ้ลใยเเก้ว TOT ติดขัดการก่อสร้าง เเนวทางการเเก้ไข - ได้ทำหนังสือถึงเเขวงทางหลวงชุมพร เพื่อประสานงานให้หน่วยงานไฟฟ้าเเเละ TOT รื้อย้าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
  
พ.ย./2564
  -
  
ต.ค./2564
  -
  
ก.ย./2564
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400