ปัญหาอุปสรรค

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สาย ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
  
  
พ.ค./2565
  
  
เม.ย./2565
  
  
มี.ค./2565
  
  
ก.พ./2565
  
  
ม.ค./2565
  
  
ธ.ค./2564
  
  
พ.ย./2564
  
  
ต.ค./2564
  ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการระบาดของโควิด 19 และฝนตกชุก แนวทางการแก้ไข รอการกักตัวและใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
  
ก.ย./2564
  ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 และฝนตกชุก รอการกักตัวและใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
  
ส.ค./2564
  ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 และฝนตกชุก แนวทางการแก้ไข รอการกักตัวและใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
  
ก.ค./2564
  ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 และฝนตกชุก แนวทางการแก้ไข รอการกักตัวและใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
  
มิ.ย./2564
  ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 และฝนตกชุก แนวทางแก้ไขรอการกักตัวและใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
  
พ.ค./2564
  ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 แนวทางแก้ไข รอการกักตัวและใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
  
เม.ย./2564
  
  
มี.ค./2564
  
  
ก.พ./2564
  
  
ม.ค./2564
  
  
ธ.ค./2563
  
  
พ.ย./2563
  -
  
ต.ค./2563
  -
  
ก.ย./2563
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400