ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มี.ค./2566
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ปรับร้อยละ 0 29 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67
  
ก.พ./2566
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ปรับร้อยละ 0 29 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67
  
ม.ค./2566
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ปรับร้อยละ 0 29 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67
  
ธ.ค./2565
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ปรับร้อยละ 0 29 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67
  
พ.ย./2565
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ปรับร้อยละ 0 29 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67
  
ต.ค./2565
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ปรับร้อยละ 0 29 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67
  
ก.ย./2565
   1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง
  2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย
ส.ค./2565
  1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง
  2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย
ก.ค./2565
  1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง
   2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย
มิ.ย./2565
   1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง 4.การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
   2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย 2.4ดำเนินการตามมาตรการป้องกันติดเชื้อ Covid - 19 และรายงานสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง
พ.ค./2565
   1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง 4.การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
  2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย 2.4ดำเนินการตามมาตรการป้องกันติดเชื้อ Covid - 19 และรายงานสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง
เม.ย./2565
   1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง 4.การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง 2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย 2.4ดำเนินการตามมาตร
  
มี.ค./2565
  1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง 4.การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง 2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย 2.4ดำเนินการตามมาตร
  
ก.พ./2565
   1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง 4.การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง 2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย 2.4ดำเนินการตามมาตร
  
ม.ค./2565
  1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง 4.การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง 2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย 2.4ดำเนินการตามมาตร
  
ธ.ค./2564
   1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง 4.การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง 2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย 2.4ดำเนินการตามมาตร
  
พ.ย./2564
  1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง 4.การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง 2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย 2.4ดำเนินการตามมาตร
  
ต.ค./2564
   1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง 4.การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง 2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย 2.4ดำเนินการตามมาตร
  
ก.ย./2564
   1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง 4.การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง 2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย 2.4ดำเนินการตามมาตร
  
ส.ค./2564
  1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง 4.การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง 2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย 2.4ดำเนินการตามมาตร
  
ก.ค./2564
  1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง 4.การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง 2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย 2.4ดำเนินการตามมาตร
  
มิ.ย./2564
   1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร 3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง 4.การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง 2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย 2.4ดำเนินการตามมาตร
  
พ.ค./2564
  1.พื้นที่กลับรถใต้สะพานติดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2 แห่ง สะพานคลองลำโพธิ์ สะพานคลองพระอุดม
2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร
3.สิ่งก่อสร้างปลูกชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง
4.การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
2.1 ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี , หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง
2.2ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้าย
2.3ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ แจ้งเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เร่งรัดการรื้อย้าย
2.4ดำเนินการตามมาตร
  
เม.ย./2564
  1. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 แห่ง 1.1 สะพานคลองพระอุดม ระหว่าง กม.52+957.433 - กม53+108.550 1.2 สะพานคลองลำโพธิ์ ระหว่าง กม.54+507.687 - กม54+838.0342. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง,รุกล้ำเขตทาง3. สาธารณูปโภค ( ไฟฟ้า,ประปา,สายสื่อสาร )4 การแพร่ระบาดเชื้อ Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้างแนวทางการแก้ไข
1. สำรวจข้อมูลในสนามประสานหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง2. สำรวจข้อมูลในสนามเตรียมประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค3. สิ่งก่อสร้างปลูกชิดติดเข
  
มี.ค./2564
   ปัญหาและอุปสรรค 1. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 แห่ง 1.1 สะพานคลองพระอุดม ระหว่าง กม.52+957.433 - กม53+108.550 1.2 สะพานคลองลำโพธิ์ ระหว่าง กม.54+507.687 - กม54+838.034 2. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง,รุกล้ำเขตทาง 3. สาธารณูปโภค ( ไฟฟ้า,ประปา,สายสื่อสาร ) 4 การจราจรระหว่างชุมชน แนวทางการแก้ไข 1. สำรวจข้อมูลในสนามประสานหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2. สำรวจข้อมูลในสนามเตรียมประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค
  
ก.พ./2564
   ปัญหาและอุปสรรค 1. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 แห่ง 1.1 สะพานคลองพระอุดม ระหว่าง กม.52+957.433 - กม53+108.550 1.2 สะพานคลองลำโพธิ์ ระหว่าง กม.54+507.687 - กม54+838.034 2. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง,รุกล้ำเขตทาง 3. สาธารณูปโภค ( ไฟฟ้า,ประปา,สายสื่อสาร ) 4 การจราจรระหว่างชุมชน แนวทางการแก้ไข 1. สำรวจข้อมูลในสนามประสานหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2. สำรวจข้อมูลในสนามเตรียมประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค
  
ม.ค./2564
   ปัญหาและอุปสรรค 1. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 แห่ง 1.1 สะพานคลองพระอุดม ระหว่าง กม.52+957.433 - กม53+108.550 1.2 สะพานคลองลำโพธิ์ ระหว่าง กม.54+507.687 - กม54+838.034 2. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง,รุกล้ำเขตทาง 3. สาธารณูปโภค ( ไฟฟ้า,ประปา,สายสื่อสาร ) 4 การจราจรระหว่างชุมชน แนวทางการแก้ไข 1. สำรวจข้อมูลในสนามประสานหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2. สำรวจข้อมูลในสนามเตรียมประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค
  
ธ.ค./2563
   ปัญหาและอุปสรรค 1. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 แห่ง 1.1 สะพานคลองพระอุดม ระหว่าง กม.52+957.433 - กม53+108.550 1.2 สะพานคลองลำโพธิ์ ระหว่าง กม.54+507.687 - กม54+838.034 2. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง,รุกล้ำเขตทาง 3. สาธารณูปโภค ( ไฟฟ้า,ประปา,สายสื่อสาร ) 4 การจราจรระหว่างชุมชน แนวทางการแก้ไข 1. สำรวจข้อมูลในสนามประสานหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2. สำรวจข้อมูลในสนามเตรียมประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค
  
พ.ย./2563
   ปัญหาและอุปสรรค 1. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 แห่ง 1.1 สะพานคลองพระอุดม ระหว่าง กม.52+957.433 - กม53+108.550 1.2 สะพานคลองลำโพธิ์ ระหว่าง กม.54+507.687 - กม54+838.034 2. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง,รุกล้ำเขตทาง 3. สาธารณูปโภค ( ไฟฟ้า,ประปา,สายสื่อสาร ) 4 การจราจรระหว่างชุมชน แนวทางการแก้ไข 1. สำรวจข้อมูลในสนามประสานหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง 2. สำรวจข้อมูลในสนามเตรียมประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค
  
ต.ค./2563
  ปัญหาและอุปสรรค
1. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 แห่ง
1.1 สะพานคลองพระอุดม ระหว่าง กม.52+957.433 - กม53+108.550
1.2 สะพานคลองลำโพธิ์ ระหว่าง กม.54+507.687 - กม54+838.034
2. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง,รุกล้ำเขตทาง
3. สาธารณูปโภค ( ไฟฟ้า,ประปา,สายสื่อสาร )
4 การจราจรระหว่างชุมชน

แนวทางการแก้ไข
1. สำรวจข้อมูลในสนามประสานหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง
2. สำรวจข้อมูลในสนามเตรียมประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค
  
ก.ย./2563
  ปัญหาและอุปสรรค
1. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 แห่ง
1.1 สะพานคลองพระอุดม ระหว่าง กม.52+957.433 - กม53+108.550
1.2 สะพานคลองลำโพธิ์ ระหว่าง กม.54+507.687 - กม54+838.034
2. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง,รุกล้ำเขตทาง
3. สาธารณูปโภค ( ไฟฟ้า,ประปา,สายสื่อสาร )
4 การจราจรระหว่างชุมชน
แนวทางการแก้ไข
1. สำรวจข้อมูลในสนามประสานหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เจ้าของที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง
2. สำรวจข้อมูลในสนามเตรียมประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี และ หน่วยงานสาธารณูปโภค 3. ส
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400