ปัญหาอุปสรรค

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.ไม้เสียบ-พัทลุง (เป็นตอน)
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มี.ค./2566
  ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  ดำเนินการตามมาตราการป้องกัน
ก.พ./2566
  ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
ม.ค./2566
  ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส-โควิด19
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
ธ.ค./2565
  ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
พ.ย./2565
  ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  ดำเนินการตามมาตราการป้องกัน
ต.ค./2565
  ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19
  ดำเนินการตามมาตราการป้องกัน
ก.ย./2565
  ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  ดำเนินการตามมาตราการป้องกัน
ส.ค./2565
  ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  ดำเนินการตามมาตราการป้องกัน
ก.ค./2565
  ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  ดำเนินการตามมาตราการป้องกัน
มิ.ย./2565
  
  
พ.ค./2565
  
  
เม.ย./2565
  
  
มี.ค./2565
  
  
ก.พ./2565
  
  
ม.ค./2565
  
  
ธ.ค./2564
  
  
พ.ย./2564
  
  
ต.ค./2564
  
  
ก.ย./2564
  
  
ส.ค./2564
  
  
ก.ค./2564
  
  
มิ.ย./2564
  
  
พ.ค./2564
  
  
เม.ย./2564
  
  
มี.ค./2564
  
  
ก.พ./2564
  
  
ม.ค./2564
  เข้าฤดูฝน มีฝนตกชุก
  
ธ.ค./2563
  เข้าฤดูฝน มีฝนตกชุก
  
พ.ย./2563
  เข้าฤดูฝน มีฝนตกชุก
  
ต.ค./2563
  เข้าฤดูฝน มีฝนตกชุก
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400