ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มี.ค./2566
  งานแล้วเสร็จ มี.ค.66
ปรับร้อยละ 0 9 ต.ค.65 - 19 มิ.ย.67
  
ก.พ./2566
  ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
ปรับร้อยละ 0 9 ต.ค.65 - 19 มิ.ย.67
  
ม.ค./2566
  ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
  
ธ.ค./2565
  ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
  
พ.ย./2565
  ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
  
ต.ค./2565
  ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
  
ก.ย./2565
  
  
ส.ค./2565
  
  
ก.ค./2565
  
  
มิ.ย./2565
  
  
พ.ค./2565
  
  
เม.ย./2565
  
  
มี.ค./2565
  
  
ก.พ./2565
  
  
ม.ค./2565
  
  
ธ.ค./2564
  
  
พ.ย./2564
  
  
ต.ค./2564
  
  
ก.ย./2564
  
  
ส.ค./2564
  
  
ก.ค./2564
  
  
มิ.ย./2564
  
  
พ.ค./2564
  
  
เม.ย./2564
  
  
มี.ค./2564
  
  
ก.พ./2563
  
  
ม.ค./2564
  
  
ธ.ค./2563
  
  
พ.ย./2563
  
  
ต.ค./2563
   -
  
ก.ย./2563
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400