ปัญหาอุปสรรค

โครงการฯสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน3
เดือน/ปี
ปัญหา
มิ.ย./2563
  ปัญหา และ อุปสรรค 1. ติดขัดระบบสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ท่อร้อยสายไฟ,ท่อประปา,ท่อร้อยสายโทรศัพท์ 2. ติดขัดโครงสร้างเสาไฟฟ้าเก่าใต้ดิน หัวเจาะไม่สามารถดันต่อไปได้ ทำให้ผลงานช้ากว่าแผนงาน แนวทางแก้ไข 1. แจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และองค์การโทรศัพท์ ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขรื้อย้ายในส่วนที่ติดขัดการก่อสร้างของ โครงการฯ แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2. เปิดข
พ.ค./2563
  ปัญหาและอุปสรรค 1.1 ติดขัดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ท่อร้อยสายไฟ,ท่อประปา,ท่อร้อยสายโทรศัพท์ แนวทางแก้ไข 2.2 หน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ติดขัดในงานก่อสร้างแล้ว และอยูาระหว่างดำเนินการย้ายออก
เม.ย./2563
  ปัญหาและอุปสรรคง 1.1 ติดขัดระบบสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ท่อร้อนสายไฟ,ท่อประปา,ท่อร้อยสายโทรศัพท์ 1.2 แนวสถานีสูบน้ำ ทับซ้อนที่ดินเอกชน 1.3 ติดขัดแนว Riser ใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต แนวทางการแก้ไข 2.1 หน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ติดขัดในงานก่อสร้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการย้ายออก 2.2 เตรียมปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม
มี.ค./2563
  ปัญหาและอุปสรรค - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า , ท่อร้อยสายไฟฟ้า , ท่อประปา , ท่อร้อยสายโทรศัพท์ - แนวก่อสร้างสถานีสูปน้ำ ทับซ้อนกับที่ดินเอกชน - ติดขัด Riser ใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต แนวทางการแก้ - หน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ติดขัดในงานก่อสร้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการย้ายออก - เตรียมปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม ประปา และโทรศัพท์ ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ติด
ก.พ./2563
  ปัญหาและอุปสรรค - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ท่อร้อยสายไฟฟ้า,ท่อประปา,ท่อร้อยสายโทรศัพท์ - แนวก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ทับซ้อนกับที่ดินเอกชน - ติดขัดแนว Riser ใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต แนวทางการแก้ไข - หน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ติดขัดในงานก่อสร้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการย้ายออก - เตรียมปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม
ม.ค./2563
  ปัญหาและอุปสรรค - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า , ท่อร้อยสายไฟฟ้า , ท่อประปา , ท่อร้อยสายโทรศัพท์ - แนวก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ทับซ้อนกับที่ดินเอกชน แนวทางการแก้ไข - หน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ติดขัดในงานก่อสร้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการย้ายออก - สำนักงานที่ดินฯ นัดรังวัดที่ดิน วันที่ 3 ก.พ.2563
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400