ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2565
  สาธาณูปโภคกีดขวางแนวก่อสร้าง
- บ่อพักและสาย RISER ใต้ดินของ กฟน. กม.8+325 RT.(ใกล้แยกสุทธิสาร)
- เสาสายสื่อสารใต้ดิน ตู้สายสื่อสาร TOT
- ท่อจ่ายน้ำประปาขนาด 300 มม.
- ท่อ CROSS ประปา 2 จุด กม.7+150 RT.(หน้า วปอ.)กม.8+990.000 RT.(ซอยวิภาวดีฯ 16)
- ปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
  แจ้งหน่วยงานสาธาณูปโภคแล้ว และได้เข้าประสานหน้างานดำเนินการรื้อย้ายไปแล้วบางส่วนและตามแผนการเข้าทำงานของบริษัทฯ
เม.ย./2565
  สาธารณูปโภคกีดขวางแนวทางก่อสร้าง
- บ่อพักและสาย RISER ใต้ดินของ กฟน. กม.8+325 RT. (ใกล้แยกสุทธิสาร)
- เสาสายสื่อสารใต้ดิน ตู้สายสื่อสาร TOT
- ท่อจ่ายน้ำปะปา Φ 300 มม.
- ท่อ CROSS ประปา 2 จุด กม.7+150 RT.
(หน้า วปอ.) กม.8+990.0000 RT.(ซอยวิภาวดีฯ 16)
- ปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
  แจ้งหน่วยงานสาธาณูปโภคแล้ว และได้เข้าประสานหน้างานดำเนินการรื้อย้ายไปแล้วบางส่วนและตามแผนการเข้าทำงานของบริษัท
มี.ค./2563
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)
  
ก.พ./2563
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)
  
ม.ค./2563
  ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400