ปัญหาอุปสรรค

สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ก.ย./2563
  -
  
ส.ค./2563
  
  
ก.ค./2563
  -
  
มิ.ย./2563
  -
  
พ.ค./2563
  -
  
เม.ย./2563
  -
  
มี.ค./2563
  
  
ก.พ./2563
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400