ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน2
เดือน/ปี
ปัญหา
มี.ค./2563
  -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้ -เสาไฟฟ้าแรงสูงติดขัดการก่อสร้าง
ก.พ./2563
  -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้ -เสาไฟฟ้าแรงสูงติดขัดการก่อสร้าง
ม.ค./2563
  -ไม่สามารถเข้าดพเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้ -เสาไฟฟ้าแรงสูงติดขัดการก่อสร้าง
ธ.ค./2562
  -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้ -เสาไฟแรงสูงติดขัดการก่อสร้าง
พ.ย./2562
  1.ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ 2.ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้ 3.เสาไฟฟ้าแรงสูงติดขัดงานก่อสร้าง
ต.ค./2562
   - ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ - ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้ - เสาไฟแรงสูงติดขัดการก่อสร้าง
ก.ย./2562
  1.ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสรา้งในพืนที่ของกรมชลประทานได้ 2.ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่ของการรถไฟได้ 3.เสาไฟฟ้าแรงสูงติดขัดงานก่อสร้าง
ส.ค./2562
  -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสรา้งในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้ -เสาไฟฟ้าแรงสูงติดขัดการก่อสร้าง
ก.ค./2562
  -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้ -ติดขัดเสาไฟแรงสูงในเขตก่อสร้าง
มิ.ย./2562
  -ติดปัญหาป่าไม้ในเขตทางหลวง -ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานได้ -ไม่สามารถเข้าก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟได้
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400