ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 2
เดือน/ปี
ปัญหา
ก.ย./2564
  1.ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 2.ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส.ค./2564
  1.1 ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก.ค./2564
  1.1 ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มิ.ย./2564
  1.1 ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ค./2564
  1.1 ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เม.ย./2564
  1.1 ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มี.ค./2564
  1.1 ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก.พ./2564
  1.1 ผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้
ม.ค./2564
  1.ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 2.ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.ช่วงเดือน มกราคม 2564 เกิดเหตุ อุทกภัยในพื้นที่ก่อสร้าง เขตอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง
ธ.ค./2563
  1.ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 2.ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ย./2563
  1.ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 2.ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต.ค./2563
  1.1 ผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก.ย./2563
  1.สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 2.ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส.ค./2563
  1.1 สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 1.2 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก.ค./2563
  1.สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 2.ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มิ.ย./2563
  1.เกิดโรคระบาด COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาและใกล้เคียง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ ขาดแรงงาน และบุคคลากร
พ.ค./2563
  เกิดโรคระบาด COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาและใกล้เคียง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ ขาดแรงงาน และบุคคลากร
เม.ย./2563
  เกิดโรคระบาด COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ผู้รับจ้างไม่สามารถไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
มี.ค./2563
  1. ผู้รับจ้าง ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากสาธารณูปโภค เสา, สายไฟฟ้า และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.61+888.090, กม.64+073.000, กม.66+314.690, กม.67+813.000 ระยะเวลารอคอยถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 2. เกิดโรคระบาด COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา
ก.พ./2563
  ผู้รับจ้าง ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากสาธารณูปโภค เสา, สายไฟฟ้า และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.61+888.090, กม.64+073.000, กม.66+314.690, กม.67+813.000 ระยะเวลารอคอยถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
ธ.ค./2562
  ผู้รับจ้าง ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากสาธารณูปโภค เสา, สายไฟฟ้า และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.61+888.090, กม.64+073.000, กม.66+314.690, กม.67+813.000 ระยะเวลารอคอยถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
ม.ค./2563
  ผู้รับจ้าง ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากสาธารณูปโภค เสา, สายไฟฟ้า และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.61+888.090, กม.64+073.000, กม.66+314.690, กม.67+813.000 ระยะเวลารอคอยถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
พ.ย./2562
  ผู้รับจ้าง ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากสาธารณูปโภค เสา, สายไฟฟ้า และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.61+888.090, กม.64+073.000, กม.66+314.690, กม.67+813.000 ระยะเวลารอคอยถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
ต.ค./2562
  ผู้รับจ้าง ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากสาธารณูปโภค เสา, สายไฟฟ้า และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.61+888.090, กม.64+073.000, กม.67+813.000 ระยะเวลารอคอย ถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
ก.ย./2562
  ผู้รับจ้าง ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากสาธารณูปโภค เสา, สายไฟฟ้า และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.61+888.090, กม.64+073.000, กม.66+314.690, กม.67+813.000 ระยะเวลารอคอยถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
ส.ค./2562
  งานก่อสร้างสะพาน 4 แห่ง ขยายความกว้างสะพาน 2 แห่ง กม. 61+888.096, กม. 66+314.690 และสะพานก่อสร้างใหม่ กม. 64+072.000 LT, กม. 64+072.000 RT, 67+813.000 LT, กม. 67+813.000 RT สาธารณูปโภค เสาและสายไฟฟ้า, เสาและสายเคเบิลสือสารหลายหน่วยงาน ติดขัดการก่อสร้าง
ก.ค./2562
  งานก่อสร้างสะพาน 4 แห่ง ขยายความกว้างสะพาน 2 แห่ง กม. 61+888.096, กม. 66+314.690 และสะพานก่อสร้างใหม่ กม. 64+072.000 LT, กม. 64+072.000 RT, 67+813.000 LT, กม. 67+813.000 RT สาธารณูปโภค เสาและสายไฟฟ้า, เสาและสายเคเบิลสือสารหลายหน่วยงาน ติดขัดการก่อสร้าง
มิ.ย./2562
  งานก่อสร้างสะพาน 4 แห่ง ขยายความกว้างสะพาน 2 แห่ง กม. 61+888.096, กม. 66+314.690 และสะพานก่อสร้างใหม่ กม. 64+072.000 LT, กม. 64+072.000 RT, 67+813.000 LT, กม. 67+813.000 RT สาธารณูปโภค เสาและสายไฟฟ้า, เสาและสายเคเบิลสือสารหลายหน่วยงาน ติดขัดการก่อสร้าง
พ.ค./2562
  เสาไฟฟ้าอยู่ในเขตการก่อสร้าง ติดขัดการก่อสร้างคันทาง และก่อสร้างสะพาน ตลอดสายทาง ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง
เม.ย./2562
  ๑. ปัญหาและอุปสรรค เสาไฟฟ้าอยู่ในเขตการก่อสร้าง ติดขัดการก่อสร้างคันทาง และก่อสร้างสะพาน ตลอดสายทาง ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง ๒. แนวทางแก้ไข โครงการฯ ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวง เพื่อแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการรื้อย้ายให้กับโครงการฯ
มี.ค./2562
  -
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400