ปัญหาอุปสรรค

โครงการ ฯ สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอนเเยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว)-อ.ยะหริ่ง ตอน 4
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ต.ค./2565
  - ความไม่สงบในพื้นที่
- การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.ย./2565
  - ความไม่สงบในพื้นที่
- การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ส.ค./2565
  - ความไม่สงบในพื้นที่ - การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.ค./2565
  - ความไม่สงบในพื้นที่ - การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
มิ.ย./2565
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน คงเหลือเจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 1 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
พ.ค./2565
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน คงเหลือเจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 1 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
เม.ย./2565
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน คงเหลือเจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 1 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
มี.ค./2565
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน คงเหลือเจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 1 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.พ./2565
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 6 ราย เจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 3 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ม.ค./2565
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 6 ราย เจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 3 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ธ.ค./2564
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 6 ราย เจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 3 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
พ.ย./2564
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 6 ราย เจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าดำเนินการ 3 ราย - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ต.ค./2564
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน(อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
-ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
  
ก.ย./2564
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน(อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
-ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
  
ส.ค./2564
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน(อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
-ความไม่สงบในพิ้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
  
ก.ค./2564
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
-ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
  
มิ.ย./2564
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน(อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
-ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
  
พ.ค./2564
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการคืนเวนคืน 27 ราย)
-ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโควิด 19
  
เม.ย./2564
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
- ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
  
มี.ค./2564
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย)
- ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.พ./2564
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน(อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
- ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโควิด 19
  
ม.ค./2564
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
ธ.ค./2563
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
พ.ย./2563
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
ต.ค./2563
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
ก.ย./2563
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
ส.ค./2563
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
ก.ค./2563
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
มิ.ย./2563
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย
- ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรคโควิท 19
  
พ.ค./2563
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27ราย) -ความไม่สงบในพื้นที่ เเละการเเพร่ระบาดของโรค โควิด19
  
เม.ย./2563
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
มี.ค./2563
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
ก.พ./2563
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
ม.ค./2563
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
ธ.ค./2562
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
พ.ย./2562
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
ต.ค./2562
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
ก.ย./2562
  -การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
ส.ค./2562
  การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
ก.ค./2562
  การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืน 27 ราย)
  
มิ.ย./2562
  
  
พ.ค./2562
  
  
เม.ย./2562
  
  
มี.ค./2562
  
  
ก.พ./2562
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400