ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)
เดือน/ปี
ปัญหา
เม.ย./2562
  
มี.ค./2562
  
ก.พ./2562
  
ม.ค./2562
  
ธ.ค./2561
  
พ.ย./2561
  
ต.ค./2561
  
ก.ย./2561
  
ส.ค./2561
  -
ก.ค./2561
  -
มิ.ย./2561
   -
พ.ค./2561
  -
เม.ย./2561
  -
มี.ค./2561
  -
ก.พ./2561
  -
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400