รูปตัด

สายนราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม
  
รูปตัด
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400