รูปภาพครงการก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย บ.บางปูใหม่- บ.บางปู
ลงวันที่ 27/06/2565

 

ลงวันที่ 27/05/2565

 

ลงวันที่ 29/04/2565

 

ลงวันที่ 28/02/2565

 

ลงวันที่ 03/02/2565

 

ลงวันที่ 25/12/2564

 

ลงวันที่ 28/11/2564

 

   หน้าที่ : 1
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400