ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการฯทางหลวงหมายเลข 415 สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3

ทางหลวงหมายเลข 415 ตอน อ.ทับปุด จังหวัดพังงา ถึง บ.เขาต่อ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างกม. 0+000.000 - กม.48+161.250 เริ่มต้นที่บริเวณแยก กม.163+500.000 ของทางหลวงหมายเลข 4 บริเวณ บ.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เส้นทางเดิมเป็นทางเกวียนที่ราษฎรใช้สัญจรหลังจากทางบริษัทเอกชนใช้ประกอบ อาชีพการทำไม้ ต่อมาแขวงการทางสุราษฎร์ธานีได้รับมอบเส้นทางในส่วนของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาประมาณปี 2525 ได้แบ่งระยะทางการควบคุมใหม่ ปี พ.ศ.2523 โดยศูนย์สร้างทางสุราษฎร์ธานี ได้รับงบประมาณก่อสร้างทางลูกรัง มาตรฐานคันทางกว้าง 9.00 เมตร และลาดยางกว้าง 5.00 เมตร บริเวณย่านชุมชน แขวงการทางสุราษฎร์ธานี รับมอบจากศูนย์เครื่องมือจากสุราษฎร์ธานี มาดำเนินการก่อสร้างต่อเมื่อปี พ.ศ.2527 และกองบำรุงรับมอบต่อมาเป็นทางบำรุง เนื่องจากเป็นเส้นทางลัดที่เชื่อมระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต โดยย่นระยะทางจากเส้นทางเดิม (401) ที่ต้องผ่านขึ้นเขาสก และ อ.ตะกั่วป่า ซึ่งไกลกว่าประมาณ 47 กิโลเมตร ทำให้ใช้ระยะเวลาน้อยลง การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นการขนส่งสินค้า และการบริการต่างๆ สะดวกรวดเร็วช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคใต้ตอนบน การก่อสร้างทางเส้นนี้จึงจัดว่าเป็นโครงการฯ ที่ได้รับผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจสูงมากเส้นหนึ่ง กรมทางหลวงจึงได้พัฒนาโครงการฯ ก่อสร้างทางลาดยางขึ้นมาตามลำดับปี พ.ศ.2524 ทำการเปิดซองประกวดราคาโครงการการก่อสร้างทางลาดยาง สาย อ.พนม - บ.เขาต่อ - อ.ทับปุด มีผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท ซิวิลเอนจิเนียริ่ง แต่ยังสูงกว่าราคากลาง โดยคณะกรรมการประกวดราคา ได้ทำการต่อรองราคาถึง 3 ครั้ง ให้บริษัทฯ ลดราคาแล้วจึงเห็นสมควรรับราคา สำนักงบประมาณพิจารณาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และกระทรวงอนุมัติราคาเมื่อปี พ.ศ.2534 มีงานปรับปรุงทางแยก 3 แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง มีงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยและจราจรสงเคราะห์ตลอดสาย ผลงานแล้วเสร็จส่งมอบให้แขวงการทางประมาณปีพ.ศ.2536 โครงการฯ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 สาย พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400