ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 ระหว่าง กม.59+200.000 - กม.60+700.000, กม.62+500.000 - กม.70+200.000 และกม.72+200.000 - กม.75+000.000 ระยะทางรวม 12.000 กิโลเมตร เดิมเป็นขนาด 2 ช่องจราจร ไป - กลับ ผิวเป็น Asphalt Concrete คันทางกว้าง 1.55 เมตร เขตทางข้างละ 3.50 เมตร รวม 7.00 เมตร เป็นทางหลวงสายสำคัญที่ใช้ในการเดินทางของประชาชนในเขตอำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ลักษณะการก่อสร้างเป็นการขยายช่องทางเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร) ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบ Raised Median และแบบ Barrier Median พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400