ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายอ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ

ทางหลวงหมายเลข 11 เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ที่ทางแยกต่างระดับอินทร์บุรี ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เส้นทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เข้าสู่จังหวัดแพร่ โดยใช้เส้นทางร่วมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ที่จุดตัดสามแยกเด่นชัย (แยกแม่จั๊วะ) กม.370+246.880 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เป็นระยะทาง 11.513 กิโลเมตร แล้วแยกออกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ที่สามแยกปางเคาะ กม.381+451.000 ของทางหลวงหมายเลข 11 จากนั้นเส้นทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดลำปาง สิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ที่จังหวัดเชียงใหม่ จากจุดเริ่มต้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 จนถึงจุดสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทางรวม 565 กิโลเมตร ได้มีการก่อสร้างขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่อง แล้วคงเหลือแต่ช่วงสามแยกเด่นชัย (แยกแม่จั๊ว) - จังหวัดลำปาง (เขตอำเภอแม่ทะ) รวมระยะทางที่ยังไม่ได้ก่อสร้างขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่อง ระยะทาง 53 กิโลเมตร กรรมสิทธิ์เขตทางช่วงกม.370+913 - กม.385+550 ทั้งด้านซ้ายทางและขวาทางที่จะทำการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร อยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้สงวนแห่งชาติดูแลโดยกรมป่าไม้
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400