ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ

ประวัติสายทาง 4006


ปี 2560 : มาตรฐานทางชั้น 4 ( 7/9 ) ชนิดผิวทาง AC ความกว้าง 7.00 ม. ไหล่ทาง AC. กว้างข้างละ 1.00 ม. เขตทางกว้างข้างละ 20.00 ม.
สภาพทางเดิม : มาตรฐานทางชั้นพิเศษ (17.50/22.50) ชนิดผิวทาง AC. ความกว้าง 17.50 ม. ชนิดไหล่ทาง AC.ซ้ายกว้าง 0.50 ม. ไหล่ทาง AC. ขวา
กว้าง 2.50 ม. เขตทางกว้างข้างละ 20.00 ม. ก่อสร้างและบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.2536 อายุบริการ 22 ปี อยู่ในจังหวัดชุมพร


ปี 2561 : มาตรฐานทางชั้น 4 (7/9)

ปี 2563 : มาตรฐานทางชั้น 4 (7/9) ชนิดผิวทาง AC. ความกว้าง 7.50 ม. ชนิดไหล่ทาง AC.กว้างข้างละ 1.00 ม. เขตทางกว้างข้างละ 20.00 ม. ก่อสร้างและ
สภาพทางเดิม : บูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.2536 อายุบริการ 27 ปี อยู่ในจังหวัดชุมพร

ปี 2564 : มาตรฐานทางชั้น 4 (7/9) ชนิดผิวทาง AC. ความกว้าง 7.00 ม. ไหล่ทาง AC. กว้างข้างละ 1.00 ม. เขตทางกว้างข้างละ 20.00 ม. ก่อสร้างและ
สภาพทางเดิม : บูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.2536 อายุบริการ 28 ปี อยู่ในจังหวัดชุมพร (ปี 64)

ปี 2565 : มาตรฐานทางชั้น 4 (7/9) ชนิดผิวทาง AC. ความกว้าง 7.00 ม. ไหล่ทาง AC. กว้างข้างละ 1.00 ม. เขตทางกว้างข้างละ 20.00 ม. ก่อสร้างและ
สภาพทางเดิม : บูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.2536 อายุบริการ 29 ปี อยู่ในจังหวัดชุมพร (ปี 65)

ปี 2566 : มาตรฐานทางชั้น 4 (7/9) ชนิดผิวทาง AC. ความกว้าง 7.00 ม. ไหล่ทาง AC. กว้างข้างละ 1.00 ม. เขตทางกว้างข้างละ 20.00 ม. ก่อสร้างและ
สภาพทางเดิม : บูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.2536 อายุบริการ 30 ปี อยู่ในจังหวัดชุมพร (ปี 66)
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400