ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3423 สมุทรสาคร - ต.โคกขาม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3423 ถนนสหกรณ์ (ถนนกิจมณี) เป็นเส้นทางสายสำคัญในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง จ.สมุทรสาคร กับเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งยังแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ซึ่งได้รับมอบมาจากทางหลวงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครต่อมา แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กรมทางหลวง ได้ทำการก่อสร้างถนนเป็น 4 ช่องจราจร แต่ในบางช่วงของสายนี้ยังเป็น 2 ช่องจราจรอยู่ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง จึงได้ประกวดราคา จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงสายนี้ ในปีงบประมาณ 2562 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ เป็นผู้รับจ้าง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400