ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการ ฯ สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอนเเยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว)-อ.ยะหริ่ง ตอน 4

จังหวัดชายเเดนใต้มีปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง จะช่วยสนับสนุนเเนวทางเเก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ท่าอากาศยานนราธิวาสเป็นสนามบินสำคัญที่ประชาชนเเละนักท่องเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี เเละนราธิวาสใช้ในการคมนาคมขนส่งทางอากาศ เเละเป็นสนามบินที่มีเที่ยวบินพิเศษ สำหรับชาวมุสลิมที่ต้องการเดินทางไปเเสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่อง เเละโลจิสติกส์ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดพื้นที่ชายเเดนใต้ เชื่อต่อระบบคมนาคมขนส่งอำนวยความสะดวกรวดเร็ว เเละเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการจราจร เเละยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
กรมทางหลวงได้งบประมาณปี 2562 เพื่อก่อสร้างทางหลวง สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตามอนุมัติกรมฯ ให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการโดยก่อสร้าง เส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองปัตตานี
เมื่อก่อสร้างเเล้วเสร็จจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายเเดนใต้ เพิ่มประสิทธิภาพรองรับการจราจรอำนวยความสะดวกรวดเร็ว
โครงการก่อสร้าง สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอนเเยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว )-อ.ยะหริ่ง ตอน 4 ระหว่าง กม.15+000.000 - กม.18+500.000 ระยะทางยาวประมาณ 3.500 กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างเเนวใหม่ มีทิศทางตรงไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt concrete 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนซิเมตร ผิว จราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางด้านในกว้าง 1.00 -1.50 เมตร เเละมีเกาะกลางเเบบ Depressed Median กว้าง 10.00 เมตร เเละเเบบ Concrete Barring กว้าง 0.60 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่างบนทางหลวง
งานก่อสร้างสะพานใหม่ทั้งหมด 4 เเห่ง
1.สะพานคู่ ก่อสร้างข้ามถนนดิน
- กม.15+377.500 LT., กม.15+377.500 RT. ความยาว 10.00 ม.
2.สะพานคู่ ก่อสร้างข้ามคูน้ำ
-กม.15+732.000 LT., กม.15+721.540 RT. ความยาว 20.00 ม.
3.สะพานคู่ ก่อสร้างข้ามถนนดิน
-กม.16+249.000 LT., กม.16+256.320 RT. ความยาว 10.00 ม.
4.สะพานคู่ ก่อสร้างข้ามถนน อบจ.
-กม.17+585.000 LT., กม.17+585.000 RT. ความยาว 160.00 ม.
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400