รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE) (ตอน 24)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2562
0.005
0.373
7.732
100.000
-92.268
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
เม.ย./2562
0.028
1.832
7.727
99.627
-91.900
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
มี.ค./2562
0.144
4.556
7.699
97.795
-90.096
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ก.พ./2562
0.156
6.191
7.555
93.239
-85.684
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ม.ค./2562
0.432
6.442
7.399
87.048
-79.649
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ธ.ค./2561
0.211
6.430
6.967
80.606
-73.639
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
พ.ย./2561
0.222
7.541
6.756
74.176
-67.420
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ต.ค./2561
0.548
6.605
6.534
66.635
-60.101
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ก.ย./2561
0.322
6.107
5.986
60.030
-54.044
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ส.ค./2561
0.631
5.853
5.664
53.923
-48.259
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ก.ค./2561
0.066
4.695
5.033
48.070
-43.037
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
มิ.ย./2561
0.104
4.194
4.967
43.375
-38.408
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
พ.ค./2561
0.046
3.759
4.863
39.181
-34.318
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
เม.ย./2561
0.026
3.670
4.817
35.422
-30.605
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
มี.ค./2561
0.535
3.616
4.791
31.752
-26.961
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ก.พ./2561
0.124
3.110
4.126
28.136
-24.010
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ม.ค./2561
0.129
2.532
4.132
25.026
-20.894
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ก.ย./2560
0.780
1.700
3.010
17.460
-14.450
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ส.ค./2560
0.300
1.820
2.230
15.770
-13.540
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ก.ค./2560
0.480
1.810
1.930
13.940
-12.010
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
มิ.ย./2560
0.940
2.110
1.450
12.140
-10.690
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
พ.ค./2560
0.130
3.250
0.510
10.020
-9.510
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
เม.ย./2560
0.070
2.800
0.380
6.770
-6.390
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
มี.ค./2560
0.210
1.710
0.310
3.960
-3.650
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ก.พ./2560
0.030
1.300
0.100
2.260
-2.160
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ม.ค./2560
0.030
0.580
0.070
0.960
-0.890
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
  
ธ.ค./2559
0.010
0.320
0.040
0.370
-0.330
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
พ.ย./2559
0.030
0.030
0.030
0.060
-0.030
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400