รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.92+000.000 - กม.96+410.000 (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี) (ตอน 23)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
เม.ย./2562
4.178
1.686
97.503
100.000
-2.497
  
มี.ค./2562
1.267
2.790
93.325
98.314
-4.989
  
ม.ค./2562
3.167
3.788
91.775
91.803
-0.028
  
ธ.ค./2561
3.656
3.803
88.608
88.015
0.593
  
พ.ย./2561
3.168
3.377
84.952
84.212
0.740
  
ต.ค./2561
3.591
3.499
81.783
80.835
0.948
  
ก.ย./2561
3.900
3.713
78.192
77.336
0.856
  ะพาน กม.93+800 รอการอนุญาตให้เข้าก่อสร้างในเขตพี้นที่ของกรมชลประทาน โดยธนารักษ์จังหวัดกาญจนบุรีเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามอนุญาตให้ใช้พื้นที่
ส.ค./2561
3.650
3.382
74.292
73.623
0.669
  สะพาน กม.93+800 รอการอนุญาตให้เข้าก่อสร้างในเขตพี้นที่ของกรมชลประทาน ได้ประสานงานกับสำนักชลประทานที่ 13 จัดส่งแบบแก้ไขให้พิจารณาแล้ว
ก.ค./2561
4.625
4.872
70.642
70.241
0.401
  สะพาน กม.93+800 รอการอนุญาตให้เข้าก่อสร้างในเขตพี้นที่ของกรมชลประทาน ได้ประสานงานกับสำนักชลประทานที่ 13 จัดส่งแบบแก้ไขให้พิจารณาแล้ว
มิ.ย./2561
4.862
4.855
66.017
65.369
0.648
  สะพาน กม.93+800 รอการอนุญาตให้เข้าก่อสร้างในเขตพี้นที่ของกรมชลประทาน ประสานงานกับสำนักชลประทานที่ 13 จัดส่งแบบแก้ไขให้พิจารณาแล้ว
พ.ค./2561
4.882
4.855
61.155
60.514
0.641
  สะพาน กม.93+800 รอการอนุญาตให้เข้าก่อสร้างในเขตพี้นที่ของกรมชลประทาน ประสานงานกับสำนักชลประทานที่ 13 จัดส่งแบบแก้ไขให้พิจารณาแล้ว
เม.ย./2561
4.996
4.855
56.273
55.659
0.614
  สะพาน กม.93+800 รอการอนุญาตให้เข้าก่อสร้างในเขตพี้นที่ของกรมชลประทาน ได้ประสานงานกับสำนักชลประทานที่ 13 จัดส่งแบบแก้ไขให้พิจารณาแล้ว
มี.ค./2561
4.918
4.855
51.277
50.804
0.473
  สะพาน กม.93+800 รอการอนุญาตให้เข้าก่อสร้างในเขตพี้นที่ของกรมชลประทาน ได้ประสานงานกับสำนักชลประทานที่ 13 จัดส่งแบบแก้ไขให้พิจารณาแล้ว
ม.ค./2561
4.558
4.786
41.038
41.029
0.009
  
ธ.ค./2560
4.977
4.801
36.480
36.243
0.237
  รอการอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่จากกรมชลประทาน
พ.ย./2560
4.500
4.492
31.503
31.442
0.061
  
ต.ค./2560
3.516
3.574
27.003
26.950
0.053
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2560
3.577
3.501
23.487
23.376
0.111
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2560
3.396
3.365
19.910
19.875
0.035
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ค./2560
0.402
2.934
16.514
16.510
0.004
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน -รอเเก้ไขปรับรูปเเบบก่อสร้างสะพาน กม.93+865.098 LT และ กม.93+873.884 RT -รอเเก้ไขปรับรูปแบบจุดกลับรถใต้สะพาน Overpass กม.92+801.500
มิ.ย./2560
1.312
2.391
16.112
13.576
2.536
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน -รอเเก้ไขปรับรูปเเบบก่อสร้างสะพาน กม.93+865.098 LTเเละ กม.873.884 RT -รอเเก้ไขปรับรูปเเบบจุดกลับรถใต้สะพาน Over pass กม.92+801.500
พ.ค./2560
5.201
2.326
14.800
11.185
3.615
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน -รอแก้ไขปรับรูปแบบก่อสร้างสะพาน กม.93+865.098LT เเละ กม.93+873.884RT -รอแก้ไขปรับรูปแบบจุดกลับรถใต้สะพาน Over Pass กม.92+801.500
เม.ย./2560
2.831
2.233
9.599
8.859
0.740
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน -รอเเก้ไขปรับรูปแบบก่อสร้างสะพาน กม.93+865.098 LTและ กม.93+873.884 RT -รอแก้ไขปรับรูปแบบจุดกลับรถใต้สะพาน Over pass กม.92+801.500
มี.ค./2560
4.236
1.718
6.768
6.626
0.142
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน -รอแก้ไขปรับรูปแบบก่อสร้างสะพาน กม.93+865.098 LTและ กม.93+873.884 RT -รอแก้ไขปรับรูปแบบจุดกลับรถใต้สะพาน Over Pass กม.92+801.500
ก.พ./2560
1.871
1.657
2.532
4.908
-2.376
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , รอแก้ไขปรับรูปแบบก่อสร้างสะพาน กม.93+865.098 LT และ กม.93+873.884 RT , รอแก้ไขปรับรูปแบบจุดกลับรถใต้สะพาน Over Pass กม.92+801.500
ม.ค./2560
0.255
1.559
0.661
3.251
-2.590
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เเละ รอเเก้ไขปรับรูปแบบก่อสร้างสะพาน
ธ.ค./2559
0.218
1.564
0.406
1.692
-1.286
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2559
0.118
0.068
0.118
0.128
0.060
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400