รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.77+000.000 - กม.80+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (ตอน 20)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
ม.ค./2563
2.493
5.220
72.764
85.449
-12.685
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2562
1.612
6.810
70.271
80.229
-9.958
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2562
3.352
5.576
68.659
5.576
-4.760
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2562
2.147
3.922
65.307
67.843
-2.536
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2562
1.861
10.179
63.160
100.000
-36.840
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2562
2.995
4.834
61.299
89.821
-28.522
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ค./2562
1.276
5.739
58.304
84.987
-26.683
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2562
2.413
5.601
57.028
79.248
-22.220
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
พ.ค./2562
1.508
4.775
54.615
73.647
-19.032
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
เม.ย./2562
2.135
4.880
53.107
68.872
-15.765
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
มี.ค./2562
3.085
5.920
50.972
63.992
-13.020
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ก.พ./2562
1.089
5.660
47.887
58.072
-10.185
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ม.ค./2562
0.562
4.939
46.798
52.412
-5.614
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ธ.ค./2561
1.373
3.408
46.236
57.473
-1.237
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
พ.ย./2561
2.519
2.965
44.863
44.065
0.798
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ต.ค./2561
2.385
2.316
42.344
41.100
1.244
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ก.ย./2561
2.544
1.837
39.959
38.784
1.175
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,รวมทั้งการขอใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
ส.ค./2561
2.017
5.197
37.415
76.956
-39.541
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,รวมทั้งการขอใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
ก.ค./2561
2.352
5.304
35.398
71.759
-36.361
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,รวมทั้งการขอใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
มิ.ย./2561
4.011
4.408
33.046
66.455
-33.409
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,รวมทั้งการขอใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
พ.ค./2561
2.308
7.862
29.035
62.047
-33.012
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือ,ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,รวมทั้งการขอใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
เม.ย./2561
3.449
6.833
26.727
54.185
-27.458
   อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร, ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ
มี.ค./2561
4.623
6.602
23.278
47.352
-24.074
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร, ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ
ก.พ./2561
3.816
5.733
18.655
40.750
-22.095
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร, ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ
ม.ค./2561
1.322
3.991
14.839
35.017
-20.178
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร, ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ
ธ.ค./2560
2.436
13.517
3.480
31.026
-17.509
  ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
พ.ย./2560
1.718
11.081
3.492
27.546
-16.465
   ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
ต.ค./2560
1.713
9.363
3.048
24.054
-14.691
  ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
ก.ย./2560
1.996
7.650
2.889
21.006
-13.356
  ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
ส.ค./2560
1.686
5.654
2.089
18.117
-12.463
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
ก.ค./2560
1.272
3.968
3.099
15.308
-11.340
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
มิ.ย./2560
1.800
2.696
2.198
12.209
-9.513
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
พ.ค./2560
0.639
0.896
2.375
10.011
-9.115
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
เม.ย./2560
0.155
0.257
2.357
7.636
-7.379
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร , ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ๕๐๐ Kv. ของ กฟผ. ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ , ได้พื้นที่มาบางส่วน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอแก้ไขรูปแบบ
มี.ค./2560
0.003
1.661
0.102
5.279
-5.177
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร , ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ๕๐๐ Kv. ของ กฟผ. ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ , ได้พื้นที่มาบางส่วน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอแก้ไขรูปแบบ
ก.พ./2560
0.007
0.099
1.353
3.618
-3.519
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร , ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ๕๐๐ Kv. ของ กฟผ. ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ , ได้พื้นที่มาบางส่วน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอแก้ไขรูปแบบ
ม.ค./2560
0.000
0.015
1.025
1.103
-1.088
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร,ติดขัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv.ของ กฟผ. โครงการฯได้รับมอบพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้เนื่องจากติดขัดการขอปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง
ธ.ค./2559
0.000
0.015
1.025
1.103
-1.088
  อยุ่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดสาธารณูปโภคเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
พ.ย./2559
0.015
0.015
0.042
0.078
-0.063
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ติดสาธารณูปโภคเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ต.ค./2559
0.000
0.000
0.036
0.036
-0.036
  อยู่ระหว่างรอการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400