รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - 50+000.000 (ตอน 14)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
เม.ย./2561
2.661
5.035
40.285
41.325
-1.040
  - กม.46+000 - กม.46+400 ยังไม่ได้รับพื้นที่ก่อสร้าง
- เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม.48+300.000-กม.48+500.000 และแนวก่อสร้างสะพาน OVERPASS กม.46+475.000 และ กม.49+750.000
- การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ชลประทาน
  
มี.ค./2561
2.864
4.463
37.624
36.290
1.334
  - กม.46+000 - กม.46+400 ยังไม่ได้รับพื้นที่ก่อสร้าง
- เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม.48+300.000-กม.48+500.000 และแนวก่อสร้างสะพาน OVERPASS กม.46+475.000 และกม.49+750.000
- การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ชลประทาน
- หน่วยจัดกรรมสิทธ์ที่ดินที่ 2 กำลังดำเนินการ (รับโอนงานจากหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ 1)
- กฟภ. นครปฐม กำลังเข้าดำเนินการรื้อย้ายทั้งระบบ
- ติดต่อประสานงานกับโครงการส่งน้ำบำรุงรักษานครปฐม เพื่อขออนุมัติก่อสร้างสะพาน ท่อกลม และท่อเหลี่ยม ข้ามและวางในคลองส่งน้ำของชลประทาน ยังไม่ไ
  
ก.พ./2561
4.049
3.579
34.760
31.827
2.933
  - กม.46+000 - กม.46+400 ยังไม่ได้รับพื้นที่ก่อสร้าง
- เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม.48+300.000-กม.48+500.000 และแนวก่อสร้างสะพาน OVERPASS กม.46+475.000 และ กม.49+750.000
- การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ชลประทาน
- หน่วยจัดกรรมสิทธ์ที่ดินที่ 2 กำลังดำเนินการ (รับโอนงานจากหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ 1)
- กฟภ. นครปฐม กำลังเข้าดำเนินการรื้อย้ายทั้งระบบ
- ติดต่อประสานงานกับโครงการส่งน้ำบำรุงรักษานครปฐม เพื่อขออนุมัติก่อสร้างสะพาน ท่อกลม และท่อเหลี่ยม ข้ามและวางในคลองส่งน้ำของชลประทาน ยังไม่
  
ม.ค./2561
1.325
3.192
30.711
28.248
2.463
  - หน่วยจัดกรรมสิทธ์ที่ดินที่ 2 กำลังดำเนินการ เนื่องจากเพิ่งรับมอบจากหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าจังหวัดนครปฐมเรื่องการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าให้พ้นพื้นที่ก่อสร้างเป็นบางแห่งก่อนเป็นการชั่วคราว ได้รับการประสานงานจาก กฟภ. นครปฐม เข้าดำเนินการรื้อย้ายทั้งระบบหมดทั้งโครงการฯ ภายในเดือน มกราคม 2561
- ติดต่อประสานงานกับโครงการส่งน้ำบำรุงรักษานครปฐม เพื่อขออนุมัติก่อสร้างสะพาน ท่อกลม และท่อเหลี่ยม ข้ามและวางในคลองส่งน้ำของชลประทาน ซึ่งยังไม่ได้ร
  
ธ.ค./2560
1.802
1.976
29.386
25.056
4.330
  - กม.46+000 - กม.46+400 ยังไม่ได้รับพื้นที่ก่อสร้าง
- เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม.48+300.000-กม.48+500.000 และแนวก่อสร้างสะพาน OVERPASS กม.49+750.000
- การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ชลประทาน
  
ต.ค./2560
2.152
2.452
26.430
20.811
5.619
  - กม.46+000.000-กม.46+500.000 ยังไม่ได้รับพื้นที่ก่อสร้าง - เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม.48+300.000-กม.48+500.000 และแนวก่อสร้างสะพาน Overpass กม.49+750.000 - การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ชลประทาน
  
ก.ย./2560
3.497
2.317
24.278
18.359
5.919
  -พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจ่ายเงินค่าที่ดิน ค่าทดแทนสำหรับสิ่งปลูกสร้าง และค่าพืชผล -เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม.48+300.000 - กม.48+500.000 และแนวก่อสร้างสะพาน Overpass กม.49+750.000 -การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ชลประทาน
  
ส.ค./2560
3.399
1.858
20.781
16.042
4.739
  -พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจ่ายค่าที่ดิน ค่าทดแทนสำหรับสิ่งปลูกสร้าง และค่าพืชผล -เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม.48+300.000 - กม.48+500.000 และแนวก่อสร้างสะพาน Overpass กม.49+750.000 -การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ชลประทาน
  
ก.ค./2560
3.890
2.035
17.382
14.184
3.198
  -พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจ่ายเงินค่าที่ดิน ค่าทดแทนสำหรับสิ่งปลูกสร้าง และค่าพืชผล ทำให้ยังไม่สามารถทำการเบิกจ่ายเงินค่างวดงาน งวดที่ 2 ได้ -เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม.48+300.000 - กม.48+500.000 และแนวก่อสร้างสะพาน Overpass กม.49+750.000 -การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ชลประทาน
  
มิ.ย./2560
4.008
1.938
13.492
12.149
1.343
  -พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจ่ายเงินค่าที่ดิน ค่าทดแทนสำหรับสิ่งปลูกสร้าง และค่าพืชผล

เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม.48+300.000 - กม.48+500.000 และแนวก่อสร้างสะพาน Overpass กม.49+750.000

การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ชลประทาน
  
พ.ค./2560
3.745
1.709
9.484
10.212
-0.728
  -พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจ่ายเงินค่าที่ดิน และค่าทดแทนสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
-เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม.48+300.000 - กม.48+500.000 และแนวก่อสร้างสะพาน Overpass กม.49+750.000
  
เม.ย./2560
4.200
2.135
5.739
8.503
-2.764
  -พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจ่ายเงินค่าที่ดิน และค่าทดแทนสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
-เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง กม.48+300.000 - กม.48+500.000 และแนวก่อสร้างสะพาน Overpass กม.49+750.000
  
มี.ค./2560
0.492
1.961
1.539
6.368
-4.829
  -พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจ่ายเงินค่าที่ดิน และค่าทดแทนสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
  
ก.พ./2560
0.952
1.932
1.047
4.407
-3.360
  -พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจ่ายเงินค่าที่ดิน และค่าทดแทนสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
  
ม.ค./2560
0.010
1.495
0.095
2.475
-2.380
  -พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจ่ายเงินค่าที่ดิน และค่าทดแทนสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
  
ธ.ค./2559
0.030
0.887
0.085
0.980
-0.895
  -พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจ่ายเงินค่าที่ดิน และค่าทดแทนสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
  
พ.ย./2559
0.023
0.051
0.055
0.093
-0.038
  -พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และค่าที่ดิน
  
ต.ค./2559
0.032
0.042
0.032
0.042
-0.010
  -พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400