รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ตอน 9)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
ม.ค./2563
0.008
0.000
4.907
100.000
-95.093
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง (คิดเป็น 9%)จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
ธ.ค./2562
0.035
0.416
4.899
100.000
-95.101
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง (คิดเป็น 9%)จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
พ.ย./2562
0.055
1.210
4.864
99.584
-94.720
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง (คิดเป็น 9%)จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
ต.ค./2562
0.003
2.882
4.809
98.373
-93.564
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง (คิดเป็น 9%)จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
ก.ย./2562
0.040
4.294
4.806
95.492
-90.685
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง (คิดเป็น 9%)จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
ส.ค./2562
0.179
6.107
4.766
91.197
-86.431
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง (คิดเป็น 9%)จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
ก.ค./2562
0.086
6.179
4.587
85.090
-80.503
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง (คิดเป็น 9%)จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
มิ.ย./2562
0.170
5.376
4.501
78.911
-74.410
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง (คิดเป็น 9%)จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
พ.ค./2562
0.101
6.736
4.331
73.535
-69.204
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
เม.ย./2562
0.460
6.817
4.230
66.799
-62.569
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
มี.ค./2562
0.187
6.035
3.770
59.982
-56.212
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
ก.พ./2562
0.080
4.294
3.583
53.946
-50.363
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
ม.ค./2562
0.059
4.924
3.503
49.022
-45.519
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
ธ.ค./2561
0.195
4.513
3.444
44.098
-40.653
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
พ.ย./2561
0.395
4.378
3.250
39.585
-36.335
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
ต.ค./2561
0.044
3.520
2.855
35.207
-32.352
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
ก.ย./2561
0.046
3.022
2.810
31.686
-28.876
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
ส.ค./2561
0.369
2.606
2.764
28.665
-25.901
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
ก.ค./2561
0.900
1.679
2.394
26.059
-23.665
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
มิ.ย./2561
0.400
1.704
1.494
24.380
-22.886
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
พ.ค./2561
0.178
1.322
1.094
22.677
-21.583
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
เม.ย./2561
0.377
1.732
0.916
21.355
-20.438
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
มี.ค./2561
0.236
1.498
0.539
19.623
-19.084
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
ก.พ./2561
0.213
1.970
0.303
18.124
-17.821
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 11 แปลง จากพื้นที่ ที่ต้องใช้ก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 115 แปลง
ม.ค./2561
0.000
1.948
0.090
16.154
-16.064
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐม
ธ.ค./2560
0.000
1.948
0.090
14.206
-14.116
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐม
พ.ย./2560
0.000
1.927
0.090
12.259
-12.169
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐม
ต.ค./2560
0.000
1.927
0.090
10.331
-10.241
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐม
ก.ย./2560
0.000
1.921
0.090
8.404
-8.314
  โครงการฯยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเนื่องจากติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2560
0.000
1.836
0.090
6.484
-6.394
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเนื่องจากติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ค./2560
0.000
2.282
0.090
4.648
-4.558
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐม เนื่องจากติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2560
0.057
2.291
0.090
2.366
-2.276
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐม เนื่องจากติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2560
0.033
0.049
0.033
0.075
-0.041
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเนื่อง จากติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เม.ย./2560
0.000
0.021
0.000
0.025
-0.025
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเนื่องจากติดกรรมสิทธิ์ดิน
มี.ค./2560
0.000
0.004
0.000
0.004
-0.004
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐม เนื่องจากติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400