รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม. 24+875.000 - 29+000.000 (ตอน 8)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
ม.ค./2563
0.000
0.000
0.107
100.000
-99.893
  อยู่ระหว่างการเร่งรัดการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินที่ติดกรรมสิทธิ์
พ.ค./2562
0.000
9.286
0.107
84.104
-83.997
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่1(มิ.ย.2560)ช่วงกม.25+025 - กม.25+425 ยังจ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่2(ธ.ค.2560)ช่วงกม.25+425 - กม.26+500 เเละ กม.28+300 - กม.29+200 ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ -กรมชลประทานให้เเก้ไขเเบบก่อสร้างสะพานฯ
เม.ย./2562
0.000
7.457
0.107
74.818
-74.711
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่1(มิ.ย.2560)ช่วงกม.25+025 - กม.25+425 ยังจ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่2(ธ.ค.2560)ช่วงกม.25+425 - กม.26+500 เเละ กม.28+300 - กม.29+200 ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ -กรมชลประทานให้เเก้ไขเเบบก่อสร้างสะพานฯ
มี.ค./2562
0.000
6.936
0.107
67.361
-67.254
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 (มิ.ย.2560)ช่วงกม.25+025 - กม.25+425 ยังจ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพื้นผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ -ขอพื้นที่จัดกกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 2 (ธ.ค.2560) ช่วงกม.25+425 - กม.26+500 เเละ กม.28+300 -กม.29+200 ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ -กรมชลประทานให้เเก้ไขเเบบก่อสร้าง
ก.พ./2562
0.000
4.276
0.107
60.424
-60.317
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 (มิ.ย.2560)ช่วงกม.25+025 - กม.25+425 ยังจ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพื้นผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ -ขอพื้นที่จัดกกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 2 (ธ.ค.2560) ช่วงกม.25+425 - กม.26+500 เเละ กม.28+300 -กม.29+200 ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ -กรมชลประทานให้เเก้ไขเเบบก่อสร้าง
ม.ค./2562
0.000
4.477
0.107
56.148
-56.041
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาตขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
ธ.ค./2561
0.000
4.287
0.107
51.672
-51.565
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาตขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
พ.ย./2561
0.000
4.880
0.107
47.384
-47.277
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาตขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
ต.ค./2561
0.000
3.641
0.107
42.504
-42.397
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาตขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
ก.ย./2561
0.000
3.346
0.107
38.864
-38.757
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาตขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
ส.ค./2561
0.000
5.984
0.107
35.518
-35.411
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาตขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
ก.ค./2561
0.000
4.530
0.107
29.534
-29.427
   -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาตขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
มิ.ย./2561
0.000
2.381
0.107
25.004
-24.897
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาติขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
พ.ค./2561
0.000
2.152
0.107
22.623
-22.516
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาติขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
เม.ย./2561
0.000
1.611
0.107
20.471
-20.364
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาติขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
มี.ค./2561
0.000
1.500
0.107
18.861
-18.754
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาติขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
ก.พ./2561
0.000
1.480
0.107
17.360
-17.253
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาติขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
ม.ค./2561
0.000
1.578
0.107
15.880
-15.773
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาติขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
ธ.ค./2560
0.000
1.877
0.107
14.302
-14.195
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาติขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
พ.ย./2560
0.000
1.867
0.107
12.425
-12.318
  -ขอพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ช่วงกม.25+025-กม.25+425 ยังไม่จ่ายค่าที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างเเละพืชผลได้เป็นบางส่วน ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม -รอการอนุญาติขอใช้พื้นที่ของชลประทาน
ต.ค./2560
0.000
3.125
0.107
10.558
-10.451
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม เพราะติดกรรมสิทธิ์
ก.ย./2560
0.000
2.908
0.107
7.433
-7.326
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากเเขวงทางหลวงนครปฐม เพราะติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด
ส.ค./2560
0.000
2.743
0.107
4.525
-4.418
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐม เพราะติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด
ก.ค./2560
0.022
0.803
0.107
1.782
-1.675
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐม เพราะติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด
มิ.ย./2560
0.000
0.294
0.085
0.979
-0.894
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐม เพราะติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด
พ.ค./2560
0.085
0.232
0.085
0.685
-0.600
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐม เพราะติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด
เม.ย./2560
0.000
0.248
0.000
0.453
-0.453
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐม เพราะติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด
มี.ค./2560
0.000
0.106
0.000
0.206
-0.205
  ยังไม่ได้รับมอลพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐม เพราะติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400