รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี (ตอน 3)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2566
1.982
0.419
93.667
100.000
-6.373
  
  
เม.ย./2566
0.959
1.734
91.645
99.581
-7.936
  
  
มี.ค./2566
3.568
2.742
90.687
97.847
-7.160
  
  
ก.พ./2566
4.016
3.200
87.119
95.105
-7.986
  
  
ม.ค./2566
4.662
36.483
83.103
91.905
-8.802
  
  
ธ.ค./2565
1.064
1.190
97.403
100.000
-2.597
  
  
พ.ย./2565
5.310
4.296
76.187
84.389
-8.202
  
  
ต.ค./2565
3.347
4.477
70.877
80.093
-9.216
  
  
ก.ย./2565
3.083
4.969
67.530
75.616
-8.086
  
  
ส.ค./2565
2.840
5.355
64.447
70.647
-6.200
  
  
ก.ค./2565
3.761
8.232
61.607
65.292
-3.685
  
  
มิ.ย./2565
4.225
7.736
57.846
57.060
0.786
  
  
พ.ค./2565
3.749
6.992
53.621
49.324
4.297
  
  
เม.ย./2565
4.326
4.942
49.827
42.332
7.495
  
  
มี.ค./2565
4.015
3.718
45.501
37.390
8.111
  
  
ก.พ./2565
3.353
3.255
41.486
33.672
7.814
  
  
ม.ค./2565
2.565
2.945
38.133
30.417
7.716
  
  
ธ.ค./2564
3.798
2.763
35.569
27.472
8.097
  
  
พ.ย./2564
2.044
2.116
31.771
24.709
7.062
  
  
ต.ค./2564
2.082
1.726
29.726
22.593
7.134
  
  
ก.ย./2564
3.762
1.753
27.645
20.868
6.777
  
  
ส.ค./2564
2.765
1.895
24.172
19.115
5.057
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400