รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ - เชียงใหม่
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2563
2.923
2.996
95.463
97.397
-1.934
   - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
พ.ค./2563
1.921
3.184
92.540
94.401
-1.861
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
เม.ย./2563
3.390
3.270
90.619
78.622
11.997
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
มี.ค./2563
4.876
9.586
87.229
75.352
11.877
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ก.พ./2563
5.428
8.970
83.947
65.766
18.181
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ม.ค./2563
3.970
7.873
76.925
56.796
20.129
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ต.ค./2562
4.747
2.673
65.320
38.225
27.095
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ก.ย./2562
2.509
1.966
60.530
35.552
25.021
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ส.ค./2562
3.236
1.437
3.236
33.586
24.478
   - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ก.ค./2562
3.579
1.213
54.828
32.149
22.679
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทางและขวาทาง
มิ.ย./2562
4.125
1.136
51.249
30.936
20.313
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
พ.ค./2562
3.129
1.130
47.124
29.800
17.324
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
เม.ย./2562
2.524
1.149
43.995
28.670
15.325
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
มี.ค./2562
3.770
1.258
41.431
27.521
13.910
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง
ก.พ./2562
3.410
1.436
37.661
26.263
11.398
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง
ม.ค./2562
2.590
1.375
34.251
24.827
9.424
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ธ.ค./2561
3.210
1.390
31.661
23.452
8.209
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
พ.ย./2561
2.766
1.419
28.451
22.062
6.389
  - มีต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ต.ค./2561
3.154
1.466
25.685
20.643
5.042
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทางและขวามทาง
ก.ย./2561
3.721
1.436
22.531
19.177
3.354
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสักและต้นไม้กระยาเลยทั้งด้านซ้ายทางและขวาทาง
ส.ค./2561
1.723
1.461
18.810
17.741
1.069
  ติดต้นไม้ในเขตทาง
ก.ค./2561
2.174
1.367
17.087
16.280
0.807
  ติดต้นไม้ในเขตทาง
มิ.ย./2561
1.670
4.748
14.913
58.042
-43.129
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
พ.ค./2561
2.055
4.946
13.243
53.294
-40.051
  -มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
เม.ย./2561
1.756
4.478
11.188
48.348
-37.160
  -มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
มี.ค./2561
1.810
4.277
9.432
43.869
-34.437
  -มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ก.พ./2561
1.518
4.267
7.622
39.592
-31.970
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ม.ค./2561
1.148
3.427
6.104
35.325
-29.221
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ธ.ค./2560
0.819
3.392
4.956
31.898
-26.942
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
พ.ย./2560
0.493
2.234
4.137
28.506
-24.369
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ต.ค./2560
0.539
1.912
3.644
26.272
-22.628
  - มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ก.ย./2560
0.669
1.734
3.105
24.360
-21.255
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ส.ค./2560
0.214
1.789
2.436
22.626
-20.190
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ก.ค./2560
0.130
1.830
2.220
20.840
-18.620
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
มิ.ย./2560
0.130
2.120
2.090
19.010
-16.920
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
พ.ค./2560
0.461
1.961
2.330
16.887
-14.926
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
เม.ย./2560
0.331
2.217
1.500
14.557
-13.057
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
มี.ค./2560
0.371
2.322
1.169
12.340
-11.171
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้างได้แก่ ไม้สักและไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทางและขวาทาง
ก.พ./2560
0.221
0.798
2.589
10.018
-9.220
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้างได้แก่ ไม้สักและไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทางและขวาทาง
ม.ค./2560
0.117
0.577
1.916
7.429
-6.852
  -มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ต.ค./2559
0.005
0.842
0.428
2.896
-2.468
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ธ.ค./2559
0.022
1.710
0.460
5.513
-5.053
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
พ.ย./2559
0.010
0.907
0.438
3.803
-3.365
  มีต้นไม้ติดขัดพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ต้นสัก และต้นไม้กระยาเลย ทั้งด้านซ้ายทาง และขวาทาง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400