รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ส.ค./2566
0.873
3.562
2.251
10.091
-7.840
  หน่วยงานสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง
1.บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
2.เคเบิลใยแก้ว ของ TOT และสายสื่อสาร AIS,DTAC,TRUE
3.เสา และสายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
  ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคตรวจสอบ และแก้ไขจุดที่ติดขัดการก่อสร้าง
1.โครงการฯได้ประสานหน่วยงานที่ติดขัดลงพื้นที่ร่วมกับโครงการฯ วางแผนแก้ไขปัญหา และขอทราบกำหนดการรื้อย้าย
ก.ค./2566
0.461
3.081
1.378
6.529
-5.151
  หน่วยงานสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง
1.บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
2.เคเบิลใยแก้ว ของ TOT และสายสื่อสาร AIS,DTAC,TRUE
3.เสา และสายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
  ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคตรวจสอบ และแก้ไขจุดที่ติดขัดการก่อสร้าง
1.โครงการฯได้ประสานหน่วยงานที่ติดขัดลงพื้นที่ร่วมกับโครงการฯ วางแผนแก้ไขปัญหา และขอทราบกำหนดการรื้อย้าย
มิ.ย./2566
0.445
2.014
0.916
3.448
-2.532
  หน่วยงานสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง
1.บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
2.เคเบิลใยแก้ว ของ TOT และสายสื่อสาร AIS,DTAC,TRUE
3.เสา และสายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
  ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคตรวจสอบ และแก้ไขจุดที่ติดขัดการก่อสร้าง
1.โครงการฯได้ประสานหน่วยงานที่ติดขัดลงพื้นที่ร่วมกับโครงการฯ วางแผนแก้ไขปัญหา และขอทราบกำหนดการรื้อย้าย
พ.ค./2566
0.412
1.164
0.471
1.434
-0.963
  หน่วยงานสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง
1.บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
2.เคเบิลใยแก้ว ของ TOT และสายสื่อสาร AIS,DTAC,TRUE
3.เสา และสายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
  ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคตรวจสอบ และแก้ไขจุดที่ติดขัดการก่อสร้าง
1.โครงการฯได้ประสานหน่วยงานที่ติดขัดลงพื้นที่ร่วมกับโครงการฯ วางแผนแก้ไขปัญหา และขอทราบกำหนดการรื้อย้าย
เม.ย./2566
0.059
0.270
0.059
0.270
-0.211
  -หน่วยงานสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง
1.บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
2.เคเบิลใยแก้ว ของ TOT และสายสื่อสาร
AIS,DTAC,TRUE
3.เสาและสายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต
  - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคตรวจสอบ และแก้ไข
จุดที่ติดขัดการก่อสร้าง
1.โครงการฯได้ประสานหน่วยงานที่ติดขัดลงพื้นที่ร่วมกับ
โครงการฯ วางแผนแก้ไขปัญหา และขอทราบ
กำหนดการรื้อย้าย
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400