รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1263 สาย ปางอุ๋ง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2565
0.654
8.796
1.154
21.752
-20.598
  1.ปัญหาพนักงานขับเครื่องจักร และแรงงาน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิค 19
2.ปัญหาแก้ไขแบบเนื่องจากรูปแบบการก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพในสนาม
  1.ให้จัดหาพนักงานขับเครื่องจักรและแรงงานในการก่อสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าดำเนินการ
2.โครงการฯ ได้เร่งจัดทำการแก้ไขรูปแบบ และอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติรูปแบบ
เม.ย./2565
0.348
6.355
0.500
12.956
-12.456
  -
  -
มี.ค./2565
0.152
0.152
6.602
6.602
-6.450
  -
  -
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400