รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สายเเยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ม.ค./2565
1.219
1.332
1.928
2.478
-0.550
  
  
ก.พ./2565
1.651
1.375
3.579
3.853
-0.274
  
  
ธ.ค./2564
0.587
0.662
0.709
1.146
-0.437
  
  
พ.ย./2564
0.068
0.405
0.122
0.484
-0.362
  
  
ต.ค./2564
0.054
0.053
0.054
0.079
-0.025
  
  
ก.ย./2564
0.000
0.025
0.000
0.025
-0.025
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400