รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สายเเยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ก.ย./2565
0.924
1.666
16.178
16.368
-0.190
  
  
ส.ค./2565
2.085
1.668
15.254
14.702
0.552
  
  
ก.ค./2565
1.448
1.735
13.169
13.034
0.135
  
  
มิ.ย./2565
2.020
1.771
11.721
11.298
0.423
  
  
พ.ค./2565
2.543
1.786
9.701
9.527
0.174
  
  
เม.ย./2565
1.773
1.971
7.158
7.741
-0.583
  
  
มี.ค./2565
1.806
1.917
5.385
5.770
-0.385
  
  
ก.พ./2565
1.651
1.375
3.579
3.853
-0.274
  
  
ม.ค./2565
1.219
1.332
1.928
2.478
-0.550
  
  
ธ.ค./2564
0.587
0.662
0.709
1.146
-0.437
  
  
พ.ย./2564
0.068
0.405
0.122
0.484
-0.362
  
  
ต.ค./2564
0.054
0.053
0.054
0.079
-0.025
  
  
ก.ย./2564
0.000
0.025
0.000
0.025
-0.025
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400